Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych

Protokoły komisji odbytych w 2018 roku

Protokół nr XIX/2018 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z dnia 12 czerwca 2018 roku

Protokoły komisji odbytych w 2017 roku

 
Protokół Nr XIV/2017 z dnia 26.01.2017 r.
Protokół Nr XV/2017 z dnia 7.03.2017 r.
Protokół Nr XVI/2017 z dnia 9.05.2017 r.
Protokół Nr XVII/2017  z dnia 28.09.2017 r.
Protokół Nr XVIII/2017 z dnia 8.12.2017 r.
 
 
 
 

Protokoły komisji odbytych w 2016 roku

 
Protokół Nr X/2016 z dnia 19.04.2016 r.
Protokół Nr XI/2016 z dnia 12.05.2016 r. 
Protokół Nr XII/2016 z dnia 28.11.2016 r.  
Protokół Nr XIII/2016 z dnia 9.12.2016 r.  
 
 

Protokoły komisji odbytych w 2015 roku

 
Protokół Nr II/2015 z dnia 19.02.2015 r.
Protokół Nr III/2015 z dnia 23.02.2015 r. - wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej Krzywinia
Protokół Nr IV/2015 z dnia 16.03.2015 r. - wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej Krzywinia
Protokół Nr V/2015 z dnia 16.04.2015 r.
Protokół Nr VI/2015 z dnia 20.04.2015 r. - wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej Krzywinia
Protokół Nr VII/2015 z dnia 27.04.2015 r.
Protokół Nr VIII/2015 z dnia 26.05.2015 r.
Protokół Nr IX/2015 z dnia 07.12.2015 r.
 

Protokoły komisji odbytych w 2014 roku

 
Protokół Nr XXIII/2014 z dnia 12.03.2014 r.
Protokół Nr XXIV/2014 z dnia 28.05.2014 r.
Protokół Nr XXV/2014 z dnia 15.09.2014 r. - wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej Krzywinia
Protokół Nr XXVI/2014 z dnia 13.10.2014 r.
Protokół Nr XXVII/2014 z dnia 22.10.2014 r.
Protokoły Komisji VII Kadencji Rady Miejskiej Krzywinia:
Protokół Nr I/2014 z dnia 16.12.2014 r. 

Protokoły komisji odbytych w 2013 roku

 
Protokół Nr XVIII/2013 z dnia 15.02.2013 r.
Protokół Nr XIX/2013 z dnia 27.05.2013 r.
Protokół Nr XX/2013 z dnia 19.09.2013 r.
Protokół Nr XXII/2013 z dnia 10.12.2013 r.