Rok 2016

Projekty na XXV Sesję Rady Miejskiej Krzywinia zwołaną na dzień 29.12.2016

Zgodnie z porządkiem obrad XXV Sesji:

 

6.   Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1   zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej Krzywinia na 2017 rok, plik do pobrania

6.2   ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Krzywiń, plik do pobrania

6.3   zmiany uchwały budżetowej na rok 2016,

6.4   ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2016 nie wygasają z upływem roku budżetowego. plik do pobrania

 

Lista wiadomości