Rok 2016

Projekty na XXII Sesję Rady Miejskiej Krzywinia zwołaną na dzień 19.09.2016

Zgodnie z porządkiem obrad XXII Sesji:

 

8.Podjęcie uchwał w sprawie:

8.1  przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych, plik do pobrania

  • załącznik do projektu uchwały - Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych na lata 2017 - 2019, plik do pobrania

8.2  zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Jerce, plik do pobrania

8.3  zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Zglińcu, plik do pobrania

8.4  zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Zbęchach. plik do pobrania

 

 

 

 

Lista wiadomości