Rok 2016

Projekty na XXI Sesję Rady Miejskiej Krzywinia zwołaną na dzień 29.08.2016

Zgodnie z porządkiem obrad XXI Sesji:

 

2.    Podjęcie uchwał w sprawie:

2.1  zaopiniowania projektu planu aglomeracji Krzywiń. plik do pobrania

2.2  zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć Dyrektora Zespołu Szkół w Krzywiniu. plik do pobrania

 

 

Lista wiadomości