Rok 2016

Projekty na XX Sesję Rady Miejskiej Krzywinia zwołaną na dzień 28.06.2016

Zgodnie z porządkiem obrad XX Sesji:

 

7.     Podjęcie uchwał w sprawie:

7.1 Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzywiń za 2015 rok. plik do pobrania

7.2 Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzywiń z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. plik do pobrania

7.3  Przystąpienia Gminy Krzywiń do Stowarzyszenia Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości. plik do pobrania

  •  Statut Stowarzyszenia Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości - plik do pobrania

7.4 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług w obrębie miejscowości Nowy Dwór. plik do pobrania

 

7.5  Zmiany uchwały budżetowej na rok 2016. plik do pobrania

  • załącznik nr 1 do projektu uchwały - dochody budżetu na rok 2016 - plik do pobrania
  • załącznik nr 2 do projektu uchwały – wydatki majątkowe na rok 2016 - plik do pobrania
  • załącznik nr 3 do projektu uchwały - Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy - plik do pobrania
  • załącznik nr 4 do projektu uchwały - Fundusz sołecki na rok 2016 - Rogaczewo Małe - plik do pobrania
  • załącznik nr 5 do projektu uchwały - Fundusz sołecki na rok 2016 - Wieszkowo - plik do pobrania
  • załącznik nr 6 do projektu uchwały - Fundusz sołecki na rok 2016 - Żelazno - plik do pobrania

 

 

 

 

Lista wiadomości