Rok 2016

Projekty na XIX Sesję Rady Miejskiej Krzywinia zwołaną na dzień 18.05.2016

 

Zgodnie z porządkiem obrad XIX Sesji:

 

6.     Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1.    wystąpienia Gminy Krzywiń ze Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie, plik do pobrania

6.2.    zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Jerce, plik do pobrania

6.3.    zmiany uchwały budżetowej na rok 2016,

6.4.    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2016-2019.

 

Lista wiadomości