Rok 2016

Projekty na XVIII Sesję Rady Miejskiej Krzywinia zwołaną na dzień 25.04.2016

Zgodnie z porządkiem obrad XVIII Sesji:

 

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

8.1 nabycia nieruchomości położonej w Lubiniu, plik do pobrania

8.2 przyznania w 2016 roku dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane zabytku wpisanego do rejestru zabytków, plik do pobrania

8.3 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu, plik do pobrania

8.4 zmiany uchwały budżetowej na rok 2016, plik do pobrania

8.5 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2016-2022. plik do pobrania

 

 

 

 

Lista wiadomości