Rok 2016

Projekty na XV Sesję Rady Miejskiej Krzywinia zwołaną na dzień 29.02.2016

Zgodnie z porządkiem obrad XV Sesji:

 

12.  Podjęcie uchwał w sprawie:

12.1. zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej Krzywinia na 2016 rok, plik do pobrania

12.2. zgłoszenia sołectw Gminy Krzywiń do programu „Wielkopolska Odnowa wsi 2013-2020”, plik do pobrania

12.3. zatwierdzenia „Strategii Rozwoju Miejscowości Gierłachowo”, plik do pobrania

12.4. zatwierdzenia „Strategii Rozwoju Miejscowości Rąbiń”, plik do pobrania

12.5. ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Krzywiń, plik do pobrania

12.6. zmiany siedziby Przedszkola Samorządowego w Lubiniu, plik do pobrania

12.7.określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Krzywiń oraz ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, plik do pobrania

12.8. zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Lubiniu, plik do pobrania

12.9. zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Jerce, plik do pobrania

12.10. nabycia nieruchomości drogowej położonej w Łuszkowie, plik do pobrania

12.11. nadania nazwy osiedla w miejscowości Krzywiń, plik do pobrania

12.12. zmiany uchwały budżetowej na rok 2016. plik do pobrania

 

PONADTO:

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2016-2019. plik do pobrania

 

 

 

 

Lista wiadomości