Rok 2015

Projekty na XIV Sesję Rady Miejskiej Krzywinia zwołaną na dzień 28.12.2015

Zgodnie z porządkiem obrad XIV Sesji:

 

7.  Podjęcie uchwał w sprawie:

7.1.przyjęcia do realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r., plik do pobrania

7.2. ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2015 nie wygasają z upływem roku budżetowego, plik do pobrania

7.3. zmiany uchwały budżetowej na rok 2015, plik do pobrania

7.4. zmiany uchwały Nr IV/17/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2015-2018. plik do pobrania

 

Lista wiadomości