Rok 2015

Projekty na XIII Sesję Rady Miejskiej Krzywinia zwołaną na dzień 14.12.2015

Zgodnie z porządkiem obrad XIII Sesji:

 

6.  Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1.    Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2016-2019, plik do pobrania

6.2.     Uchwały budżetowej na rok 2016, plik do pobrania

6.3.    Zmiany uchwały budżetowej na rok 2015. plik do pobrania

PONADTO:

 

Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Krzywiń oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji. plik do pobrania

 

 
 
 
 
Lista wiadomości