Rok 2015

Projekty na XII Sesję Rady Miejskiej Krzywinia zwołaną na dzień 30.11.2015

 

Zgodnie z porządkiem obrad XII Sesji:

 

7.  Podjęcie uchwał w sprawie:

7.1.    określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości,  plik do pobrania

7.2.    określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,  plik do pobrania

7.3.    określenia wzorów formularzy od wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, plik do pobrania

7.4.    określenia wzorów formularzy od wymiaru i poboru podatku rolnego, plik do pobrania

7.5.    określenia wzorów formularzy od wymiaru i poboru podatku leśnego, plik do pobrania

7.6.    aneksu nr 9 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju, plik do pobrania

7.7.    utworzenia i przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”, plik do pobrania

7.8.    przeprowadzenia prac na pomniku przyrody, plik do pobrania

7.9.    zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.

 

Lista wiadomości