Rok 2015

Projekty na VII Sesję Rady Miejskiej Krzywinia zwołaną na dzień 29.04.2015

 

Zgodnie z porządkiem obrad VII Sesji:

 

7.   Podjęcie uchwał w sprawie:

 

7.1.   odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” i Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Oświaty i Wychowania przy ZS w Krzywiniu dotyczącego zaopiniowania projektów uchwał Rady Miejskiej Krzywinia w sprawie likwidacji Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Lubiniu i w sprawie przekształcenia Gminnego Przedszkola Samorządowego w Krzywiniu oraz innych uchwał, plik do pobrania

7.2.      odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Krzywiniu dotyczącego zaopiniowania projektów uchwał Rady Miejskiej Krzywinia w sprawie likwidacji Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Lubiniu i w sprawie przekształcenia Gminnego Przedszkola Samorządowego w Krzywiniu oraz innych uchwał, plik do pobrania oraz tekst jednolity projektu uchwały po naniesionych poprawkach redakcyjnych autora

7.3.      wyłączenia z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. Adama Mickiewicza w Lubiniu Gimnazjum im. Adama Mickiewicza, plik do pobrania

7.4.      likwidacji Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Lubiniu, plik do pobrania

7.5.      przekształcenia Gminnego Przedszkola Samorządowego w Krzywiniu, plik do pobrania

7.6.      utworzenia Przedszkola Samorządowego w Bielewie, plik do pobrania

7.7.      utworzenia Przedszkola Samorządowego w Bieżyniu, plik do pobrania

7.8.      utworzenia Przedszkola Samorządowego w Jerce, plik do pobrania

7.9.      utworzenia Przedszkola Samorządowego w Kopaszewie, plik do pobrania

7.10.   utworzenia Przedszkola Samorządowego w Lubiniu, plik do pobrania

7.11.   utworzenia Przedszkola Samorządowego w Świńcu, plik do pobrania

7.12.   włączenia Przedszkola Samorządowego w Jerce i Przedszkola Samorządowego w Kopaszewie do Zespołu Szkół w Jerce,plik do pobrania

7.13.   włączenia Przedszkola Samorządowego w Krzywiniu i Przedszkola Samorządowego w Świńcu do Zespołu Szkół w Krzywiniu, plik do pobrania

7.14.   włączenia Przedszkola Samorządowego w Bielewie i Przedszkola Samorządowego w Lubiniu do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. Adama Mickiewicza w Lubiniu, plik do pobrania

7.15.   utworzenia Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bieżyniu, plik do pobrania

7.16.  rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu i włączenie Liceum Ogólnokształcącego im. Kajetana Morawskiego w Krzywiniu, Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Kajetana Morawskiego w Krzywiniu, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Krzywiniu do Zespołu Szkół w Krzywiniu, plik do pobrania

7.17.   ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Krzywiń, plik do pobrania

7.18.   ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Krzywiń, plik do pobrania

7.19.   zbycia nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Zbęchy, plik do pobrania

7.20.   wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej, plik do pobrania

7.21.   udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu. plik do pobrania

 

 

Lista wiadomości