Rok 2015

Projekty na VI Sesję Rady Miejskiej Krzywinia zwołaną na dzień 23.03.2015

Zgodnie z porządkiem obrad VI Sesji:

 

7.   Podjęcie uchwał w sprawie:

 

7.1.      uchwalenia Statutu Gminy Krzywiń, plik do pobrania

7.2.      nadania Statutu Miasta Krzywinia, plik do pobrania

7.3.      nadania statutu Sołectwom Gminy Krzywiń, plik do pobrania

7.4.      powołania Gminnej Rady Seniorów w Krzywiniu i nadania jej Statutu, plik do pobrania

7.5.      zmiany Uchwały Nr XX/152/2008 w sprawie przystąpienia gminy Krzywiń do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” z siedzibą w Pępowie, plik do pobrania

7.6.      zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Krzywiń, plik do pobrania

7.7.      współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej, plik do pobrania

7.8.      zbycia nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Zbęchy, plik do pobrania

7.9.      zmiany uchwały budżetowej na rok 2015, plik do pobrania

7.10.   zmiany uchwały Nr IV/17/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2015-2018. plik do pobrania

 

PONADTO:

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/176/2008 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej przysługiwać będzie dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej. plik do pobrania

 

 

Lista wiadomości