Rok 2015

Projekty na IV Sesję Rady Miejskiej Krzywinia zwołaną na dzień 12.01.2015

 

Zgodnie z porządkiem obrad IV Sesji:

 

5.  Podjęcie uchwał w sprawie:

 

5.1.  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2015-2018, plik do pobrania

  • Wieloletnia Prognoza Finansowa -  plik do pobrania

  • Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2015 -2018 -  plik do pobrania 

     

5.2.  uchwały budżetowej na rok 2015, plik do pobrania

5.3.  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rekreacyjnej w obrębie miejscowości Jurkowo (Stary Dębiec), plik do pobrania

5.4.  Uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Krzywiń. plik do pobrania

 

Lista wiadomości