Rok 2015

Projekty na XI Sesję Rady Miejskiej Krzywinia zwołaną na dzień 26.10.2015

 

Zgodnie z porządkiem obrad XI Sesji:

 

8.  Podjęcie uchwał w sprawie:

8.1      powołania Rady Miejskiej Młodych Gminy Krzywiń, plik do pobrania

8.2    przyjęcia Programu współpracy Gminy Krzywiń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok, plik do pobrania

8.3      nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzywiń, plik do pobrania

8.4    uchylenia uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę powierzchni dachów i ścian zewnętrznych budynków stanowiących własność Gminy Krzywiń, plik do pobrania

8.5     określenia zasad ustalania wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla radnych Rady Miejskiej Krzywinia, plik do pobrania

8.6     zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.

 

 

 

Lista wiadomości