Podstawy prawne działania, kompetencje

Podstawa prawna działania Rady Miejskiej Krzywinia

 
 
Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krzywiń

 

Uchwała nr XLVI/313/2018 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 30 października 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr VI/37/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krzywiń.