Rok 2020

Interpelacja nr 6.

Odpowiedź na Interpelację nr 6.

 

Interpelacja nr 7.

Odpowiedź na Interpelację nr 7.

 

Zapytanie nr 8.

Odpowiedź na Zapytanie nr 8.

 

Zapytanie nr 9.

Odpowiedź na Zapytanie nr 9.

 

Zapytanie nr 10.

Odpowiedź na Zapytanie nr 10.

 

Interpelacja nr 11.

Odpowiedź na Interpelacje nr 11.

Uzupełenienie odpowiedźi na Interpelacje nr 11.

 

Zapytanie nr 12.

Odpowiedź na Zapytanie nr 12.

 

Zapytanie nr 13.

Odpowiedź na Zapytanie nr 13.

 

Zapytanie nr 14.

Odpowiedź na Zapytanie nr 14.

 

Zapytanie nr 15.

Odpowiedź na Zapytanie nr 15.

 

Zapytanie nr 16.

Odpowiedź na Zapytanie nr 16.