Rok 2019

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Rok 2019

Zarządzenie Nr 1/2019 z dnia 03 stycznia 2019 roku, w sprawie wysokości pogotowia kasowego na rok 2019.
 
Zarządzenie Nr 2/2019 z dnia 03 stycznia 2019 roku, w sprawie opracowania planów finansowych na rok 2019.

Zarządzenie Nr 3/2019 z dnia 04 stycznia 2019 roku, w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Krzywiń, położonych w miejscowości Kopaszewo oraz Nowy Dwór.

Zarządzenie Nr 4/2019 z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 5/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy na rok 2019.

Zarządzenie Nr 6/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2019.

Zarządzenie Nr 7/2019 z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie zbycia w przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości niezabudowanych położonych w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 8/2019 z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia opłat za pozastatutowe korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Zarządzenie Nr 9/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dla nieruchomości niezabudowanych położonych w Krzywiniu (os. Sportowe) przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

Zarządzenie Nr 10/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wykonywanie w 2019 roku zadań publicznych będących realizacją zadań Miasta i Gminy Krzywiń w zakresie kultury fizycznej, kultury, przeciwdziałania alkoholizmowi.

Zarządzenie Nr 11/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzywiń na rok szkolny 2019/2020.

Zarządzenie Nr 12/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2019.

Zarządzenie Nr 13/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2019.

Zarządzenie Nr 15/2019 z dnia 04 lutego 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2019 roku, w formie wspierania, zadań publicznych będących realizacją zadań Miasta i Gminy Krzywiń w zakresie kultury fizycznej i kultury i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Zarządzenie Nr 16/2019 z dnia 04 lutego 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2019 roku, w formie powierzenie zadania publicznego będącego realizacją zadań Miasta i Gminy Krzywiń w zakresie kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr 17/2019 z dnia 04 lutego 2019 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów do Zarządu Miasta Krzywiń.

Zarządzenie Nr 18/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2019.

Zarządzenie Nr 19/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2019.

Zarządzenie Nr 20/2019 z dnia 04 marca 2019 roku w sprawe upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy do wydawania decyzji administracyjnych.

Zarządzenie Nr 21/2019 z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie zbycia w przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości niezabudowanych położonych w Krzywiniu (os.Sportowe).

Zarządzenie Nr 22/2019 z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania w użytkowanie mienia gminnego dla Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich.

Zarządzenie Nr 23/2019 z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie Nr 24/2019  z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2019.

Zarządzenie Nr 25/2019 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2019.

Zarządzenie Nr 26/2019 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzywiń za 2018 rok i informacji o stanie mienia Miasta i Gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 27/2019 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzywiń za 2018 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytycji kultury za 2018 rok i informacji o stanie mienia Miasta i Gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 28/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie, w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie Nr 29/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym.

Zarządzenie Nr 30/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2019.

 

Zarządzenie Nr 31/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 24/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2019.

Zarządzenie Nr 32/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie skazania pełnomocnika ds. informatyki w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Zarządzenie Nr 33/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania operatorów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Zarządzenie Nr 34/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2019.

Zarządzenie Nr 35/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2019.

 

Zarządzenie Nr 36/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń za 2018 rok.

Zarządzenie Nr 37/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i gminy Krzywiń na rok 2019.

Zarządzenie Nr 38/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyhnych na rok 2019.

Zarządzenie Nr 39/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Zarządzenie Nr 40/2019 z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Krzywiń, położonych w miejscowościach Bielewo, Gierłachowo oraz Jerka.

Zarządzenie Nr 41/2019 z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Krzywiń, położonych w miejscowościach Lubiń oraz Mościszki.

Zarządzenie Nr 42/2019 z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Krzywiń, położonych w miejscowościach Rogaczewo Wielkie, Świniec oraz Zbęchy.

Zarządzenie Nr 43/2019 z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym.

Zarządzenie Nr 44/2019 z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 32/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie wskazania pełnomocnika ds. informatyki w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Zarządzenie Nr 46/2019 z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 47/2019 z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2019.

 

Zarządzenie Nr 48/2019 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2019.

 

Zarządzenie nr 49/2019 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2019.

Zarządzenie nr 51/2019 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu na dzierżawę gruntów rlnych stanowiących własność Gminy Krzywiń, położonych w miejscowosci Kopaszewo.

Zarządzenie nr 52/2019 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zbycia w drugim przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości niezabudowanej położonej w Krzywiniu (os. Sportowe).

Zarządzenie nr 53/2019 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2019.

Zarządzenie nr 54/2019 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2019.

Zarządzenie nr 55/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2019.

Zarządzenie nr 56/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2019.

Zarządzenie nr 57/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2019.

Zarządzenie nr 58/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie przyznania dodatków motywacynyjnych.

Zarządzenie nr 59/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia płnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Krzywiniu.

Zarządzenie nr 60/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Jerce.

Zarządzenie nr 61/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bieżyniu.

Zarządzenie nr 62/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. A. Mickiewicza w Lubiniu.

Zarządzenie nr 63/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 48/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2019.

Zarządzenie nr 64/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 53/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2019.

Zarządzenie nr 65/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie powołania składu Gminnej Rady Seniorów w Krzywiniu na lata 2019-2023.

Zarządzenie nr 66/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2019.

Zarządzenie nr 67/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2019.

Zarządzenie nr 68/2019 z dnia 28 czerwca w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2019-2043.

Zarządzenie nr 69/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym wydawania decyzji oraz przekazywania informacji z zakresu świadczenia wychowawczego.

Zarządzenie nr 70/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć z wyłączeniem wydawania decyzji z zakresu świadczenia wychowawczego.

Zarządzenie nr 71/2019 z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do wynajęcia w trybie przetargowym.

Zarządzenie nr 72/2019 z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny.

Zarządzenie nr 73/2019 z dnia 5 lipca 2019 roku w sprawie zbycia w przetargu ustnym nieograniczonym nieruchmości zabudowanej położonej w Jerce.

Zarządzenie nr 74/2019 z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2019.

Zarządzenie nr 75/2019 z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2019.

Zarządzenie nr 76/2019 z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia opłat za pozastatutowe korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - pokoje gościnne "Zacisze" w budynku obsługi kąpieliska w Cichowie.

Zarządzenie nr 77/2019 z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 78/2019 z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Krzywiń, położonyh w miejscowościach Bielewo oraz Rogaczewo Wielkie.

Zarządzenie nr 79/2019 z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dla nieruchomości niezabudowanej położonej w Krzywiniu przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym (zamiana).

Zarządzenie nr 80/2019 z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie utworzenia kont na Platformie Elektronicznego Fakturowania do odbioru i przetwarzania faktur ustrukturyzowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Krzywiń.

Zarządzenie nr 81/2019 z z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 68/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2019-2043.

Zarządzenie nr 82/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie ustalania planu oraz sposobu podziału srodków na wspieranie dokonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach i szkołach gminy Krzywiń na rok 2019.

Zarządzenie nr 83/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu.

Zarządzenie nr 84/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie zmiany budzetu Miasta i gminy Krzywiń na rok 2019.

Zarządzenie nr 85/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2019.

Zarządzenie nr 86/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym wydawania decyzji oraz przekazywania informacji z zakresu świadczenia wychowawczego.

Zarządzenie nr 87/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym wydawania decyzji oraz przekazywania informacji z zakresu świadczenia.

Zarządzenie nr 88/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych.

Zarządzenie nr 89/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania dodatku energetycznego.

Zarządzenie nr 90/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie upowaznienia p.o. Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Zarządzenie nr 91/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Krzywiniu.

Zarządzenie nr 92/2019 z dnia 2 sierpnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na najem lokalu stanowiącego własność Gminy Krzywiń, zlokalizowanego w miejscowości Łuszkowo

Zarządzenie nr 93/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dla nieruchomości niezabudowanej położonej w Krzywiniu (os. Sportowe) przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.

 

Zarządzenie nr 94/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym.

 

Zarządzenie nr 95/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2019.

 

 

Zarządzenie nr 96/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2019.

Zarządzenie nr 97/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 roku w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Zarządzenie nr 98/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2019.

Zarządzenie nr 99/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2019.

Zarządzenie nr 100/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie zwrotu kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Zarządzenie nr 101/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzywiń za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięc o których mowa w art. 226 ust 3 za I półrocze 2019 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń za I półrocze 2019 roku.

Zarządzenie nr 102/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu dla nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie nr 103/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2019.

Zarządzenie nr 104/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2019.

 

Zarządzenie nr 105/2019 z dnia 11 września 2019 roku w sprawie udzielania upoważnienia p.o. Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu.

Zarządzenie nr 106/2019 z dnia 11 września 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji oraz dla przekazywania informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.

Zarządzenie nr 107/2019 z dnia 11 września 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

Zarządzenie nr 108/2019 z dnia 11 września 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

Zarządzenie nr 109/2019 z dnia 11 września 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Zarządzenie nr 110/2019 z dnia 11 września 2019 roku w sprawie powierzenia realizacji zadań w zakresie udzielanai pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krzywiń.

Zarządzenie nr 111/2019 z dnia 11 września 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gmny Krzywiń na rok 2019.

Zarządzenie nr 112/2019 z dnia 11 września 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2019.

Zarządzenie nr 113/2019 z dnia 12 września 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 34/2016 Burmistrza Miasta i gminy Krzywiń z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich będących własnością Gminy Krzywin.

Zarządzenie nr 114/2019 z dnia 12 września 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Rogaczewa Wielkiego.

Zarządzenie nr 115/2019 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie powołania komisji do zniszczenia druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego.

Zarządzenie nr 116/2019 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 98/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2019.

Zarządzenie nr 117/2019 z dnia 24 września 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie nr 118/2019 z dnia 27 września 2019 roku w sprawie zbycia w przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości niezabudowanej położonej w Krzywiniu.

Zarządzenie nr 119/2019 z dnia 27 września 2019 roku w sprawie powołania operatorów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.

Zarządzenie nr 120/2019 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2019.

Zarządzenie nr 121/2019 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2019.

Zarządzenie nr 122/2019 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2019.

Zarządzenie nr 123/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie procedury wydawania decyzji nakazującej przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

Zarządzenie nr 124/2019 z dnia 3 października 2019 roku w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzywiniu.

Zarządzenie nr 125/2019 z dnia 3 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Krzywiniu.

Zarządzenie nr 126/2019 z dnia 7 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Krzywiń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

Zarządzenie nr 127/2019 z dnia 8 października 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2019.

Zarządzenie nr 128/2019 z dnia 8 października 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2019.

Zarządzenie nr 129/2019 z dnia 21 października 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2019.

Zarządzenie nr 130/2019 z dnia 21 października 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2019.

Zarządzenie nr 131/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie zbycia w drugim przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości położonej w Jerce.

Zarządzenie nr 132/2019 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2019.

Zarządzenie nr 133/2019 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie upowaznienia pracownika Urzędu Miasta i gminy do podpisywania pism.

Zarządzenie nr 134/2019 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2019.

Zarządzenie nr 135/2019 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2019.

Zarządzenie nr 136/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2020.

Zarządzenie nr 137/2019 z dnia 15 listopada 2910 roku w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Mista i Gminy Krzywiń na lata 2020-2043.

Zarządzenie nr 138/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Mista i Gminy Krzywiń na rok 2019.

Zarządzenie nr 139/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2019.

Zarządzenie nr 140/2019 z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów i sprzętu.

Zarządzenie nr 141/2019 z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2019.

Zarządzenie nr 142/2019 z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2019.

Zarządzenie nr 143/2019 z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2019.

Zarządzenie nr 144/2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2020 roku, w formie wspierania, zadań publicznych będących realizacją zadań Miasta i Gminy Krzywiń w zakresie kultury fizycznej i kultury przeciwdziałania alkoholizmowi.

Zarządzenie nr 145/2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wyknywanie w 2020 roku, w formie powierzenia, zadania publicznego będącego realizacją zadań Miasta i Gminy Krzywiń w zakresie kultury fizycznej.

Zarządzenie nr 146/2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i gminy Krzywiń na rok 2019.

Zarządzenie nr 147/2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2019.

Zarządzenie nr 148/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i gminy KRzywiń na rok 2019.

Zarządzenie nr 149/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2019.

Zarządzenie nr 150/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych

Zarządzenie nr 151/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2019.

Zarządzenie nr 152/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2019.

Zarządzenie nr 153/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2019.

Zarządzenie nr 154/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zaopiniowania zmian Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń.

Zarządzenie nr 155/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 12/2018 z dnia 19.01.2018 r. w sprawie ustalenia zasada wynagradzania dyrektora samorządowej instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Krzywiń.

Zarządzneie nr 156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Mista i Gminy Krzywiń na rok 2019.

 Zarządzenie nr 157/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2019.

Zarządzenie nr 158/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów za rok 2019.