Rok 2017

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Rok 2017

Zarządzenie Nr 1/2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie wysokości pogotowia kasowego na rok 2017.

Zarządzenie Nr 2/2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 3/2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkoły w przypadku ich nieobecności.

Zarządzenie Nr 4/2017 z dnia 3 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 152/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie zbycia w przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości zabudowanej położonej w Jerce.

Zarządzenie Nr 5/2017 z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Łuszkowie.

Zarządzenie Nr 6/2017 z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Zarządzenie Nr 7/2017 z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

Zarządzenie Nr 8/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na najem lokalu mieszkalnego, w miejscowości Krzywiń.

Zarządzenie Nr 9/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 119/2016 z dnia 30 września 2016 roku sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług przez jednostki budżetowe Gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 10/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2017 roku zadań publicznych będących realizacją zadań Miasta i Gminy Krzywiń w zakresie kultury fizycznej i kultury.

Zarządzenie Nr 11/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2017.

Zarządzenie Nr 12/2017 z dnia 2 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dla nieruchomości niezabudowanej położonej w Łuszkowie przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.

Zarządzenie Nr 13/2017 z dnia 2 lutego 2017 roku w sprawie zbycia w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jerce.

Zarządzenie Nr 14/2017 z dnia 2 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu z tytułu wynajmu hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół w Krzywiniu i hali sportowej w Zespole Szkół w Jerce oraz zasad z ich korzystania.

Zarządzenie Nr 15/2017 z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2017 roku zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu gminnego w zakresie kultury fizycznej i kultury.

Zarządzenie Nr 16/2017 z dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2017.

Zarządzenie Nr 17/2017 z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach związanych z realizacją ustawywsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Zarządzenie Nr 18/2017 z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie upoważnienia  pracownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w czasie usprawiedliwionej nieobecności Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 19/2017 z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie upoważnienia pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu do prowadzenia postępowań w sprawach związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Zarządzenie Nr 20/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie zbycia w drugim przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości zabudowanej położonej w Jerce.

Zarządzenie Nr 21/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dla nieruchomości niezabudowanej położonej w Lubiniu przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.

Zarządzenie Nr 22/2016 z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2017.

Zarządzenie Nr 23/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie  zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2017.

Zarządzenie Nr 24/2017 z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2017.

 

Zarządzenie Nr 25/2017 z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2017.

Zarządzenie Nr 26/2017 z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dla nieruchomości niezabudowanych położonych w Krzywiniu przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

Zarządzenie Nr 27/2017 z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie  zbycia w trzecim przetargu lokalu mieszkalnego położonego w Lubiniu.

Zarządzenie Nr 28/2017 z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie  zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2017.

Zarządzenie Nr 29/2017 z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzywiń na rok szkolny 2017/2018.

Zarządzenie Nr 30/2017 z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie  zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2017. 

Zarządzenie Nr 31/2017 z dnia 21 marca  2017 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2017.

Zarządzenie Nr 32/2017 z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2017.

Zarządzenie Nr 33/2017 z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkoły w przypadku ich nieobecności.

Zarządzenie Nr 34/2017 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie zbycia w przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości gruntowej położonej w Łuszkowie.

Zarządzenie Nr 35/2017 z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 119/2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług przez jednostki budżetowe Gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 36/2017 z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury-Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń za 2016 rok.

Zarządzenie Nr 37/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzywiń za 2016 rok i informacji o stanie mienia Miasta i Gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 38/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzywiń za 2016 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016 rok i informacji o stanie mienia Miasta i Gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 39/2017 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2017.

Zarządzenie Nr 40/2017 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2017.

Zarządzenie Nr 41/2017 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2017.

Zarządzenie Nr 42/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2017.

Zarządzenie Nr 43/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie zbycia w przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości niezabudowanej położonej w Lubiniu.

Zarządzenie Nr 44/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie zbycia w przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości niezabudowanych położonych w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 45/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dla nieruchomości niezabudowanej położonej w Krzywiniu.

 

Zarządzenie Nr 46/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2017.

Zarządzenie Nr 47/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2017.

Zarządzenie Nr 48/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 34/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich będących własnością Gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 49/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2017.

Zarządzenie Nr 50/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2017.

Zarządzenie Nr 51/2017 z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie Nr 52/2017 z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2017.

 

Zarządzenie Nr 53/2017 z dnia 30 maja  2017 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2017.

Zarządzenie Nr 54/2017 z dnia 30 maja  2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2017.

Zarządzenie Nr 55/2017 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie zbycia w trzecim przetargu ustnym  nieograniczonym nieruchomości zabudowanej położonej w Jerce.

Zarządzenie Nr 56/2017 z dnia 22 czerwca  2017 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2017.

Zarządzenie Nr 57/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2017.

Zarządzenie Nr 58/2017 z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie zbycia w drugim przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości niezabudowanej położonej w Lubiniu.

Zarządzenie Nr 59/2017 z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dla nieruchomości niezabudowanych położonych w Krzywiniu (os. Sportowe) przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

Zarządzenie Nr 60/2017 z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dla nieruchomości niezabudowanych położonych w Krzywiniu (os. Sportowe) przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

Zarządzenie Nr 61/2017 z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie zbycia w drugim przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości niezabudowanej położonej w Łuszkowie.

Zarządzenie Nr 62/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych.

Zarządzenie Nr 63/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie wykazu miejsc wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Krzywiń

Zarządzenie Nr 64/2017 z dnia 30 czrewca 2017 roku  w sprawie zmiany zarządzenia Nr 99/2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Krzywiniu z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 65/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2017.

Zarządzenie Nr 66/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2017.

Zarządzenie Nr 67/2017 z dnia 7 lipca 2017 roku w sprawie zbycia w drugim przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości niezabudowanych położonych w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 68/2017 z dnia 7 lipca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2017.

Zarządzenie Nr 69/2017 z dnia 7 lipca 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2017.

Zarządzenie Nr 70/2017 z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 71/2017 z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu z tytułu najmu i dzierżawy mienia stanowiącego własność gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 72/2017 z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 56/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2017.

Zarządzenie Nr 73/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy do wydawania decyzji administracyjnych.

Zarządzenie Nr 74/2017 z dnia 31 lipca 2017  roku w sprawie głoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie Nr 75/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2017.

Zarządzenie Nr 76/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2017.

Zarządzenie Nr 77/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2017.

Zarządzenie Nr 78/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu w zamian za dzień świąteczny przypadający 11 listopada 2017 roku.

Zarządzenie Nr 79/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 80/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2017.

Zarządzenie Nr 81/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2017.

Zarządzenie Nr 82/2017 z dnia 7 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 83/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu do podpisywania pism w zakresie postępowania podatkowego, wynikających z ordynacji podatkowej.

Zarządzenie Nr 84/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie zbycia w przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości niezabudowanych położonych w Krzywiniu (os. Sportowe).

Zarządzenie Nr 85/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie  zbycia w przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości niezabudowanych położonych w Krzywiniu (os. Sportowe).

Zarządzenie Nr 86/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalania planu oraz sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach i szkołach Gminy Krzywiń na rok 2017.

Zarządzenie Nr 87/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o uzyskanie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna”.

Zarządzenie Nr 88/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzywiń za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3 za I półrocze 2017 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń za I półrocze 2017 roku.

Zarządzenie Nr 89/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2017.

Zarządzenie Nr 90/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie  zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2017.

Zarządzenie Nr 91/2017 z dnia 1 września 2017 roku  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym.

Zarządzenie Nr 92/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2017.

Zarządzenie Nr 93/2017 z dnia 8 września 2017 roku w sprawie zbycia w czwartym przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości zabudowanej położonej w Jerce.

Zarządzenie Nr 94/2017 z dnia 11 września 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dla nieruchomości zabudowanej położonej w Jerce przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.

Zarządzenie  Nr 95/2017 z dnia 18 września 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2017.

Zarządzenie Nr 96/2017 z dnia 18 września 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2017.

Zarządzenie Nr 97/2017  z dnia 19 września 2017 roku w sprawie określenia opłat pobieranych za usługi świadczone przez szkolne schroniska młodzieżowe na terenie gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 98/2017 z dnia 26 września 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2017.

Zarządzenie Nr 99/2017 z dnia 26 września 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2017.

Zarządzenie Nr 100/2017 z dnia 26 września 2017 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę gruntu rolnego stanowiącego własność Gminy Krzywiń, położonego w miejscowości Jurkowo.

Zarządzenie Nr 101/2017 z dnia 5 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dla nieruchomości niezabudowanej położonej w Łagowie przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.

Zarządzenie Nr 102/2017 z dnia 5 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Krzywiń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 103/2017 z dnia 5 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących Diagnozy do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 104/2017 z dnia 9 października 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2017. 

Zarządzenie Nr 105/2017 z dnia 13 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dla nieruchomości niezabudowanej położonej w Łuszkowie przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.

Zarządzenie Nr 106/2017 z dnia 13 października 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2017.

Zarządzenie Nr 107/2017 z dnia 13 października 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2017.

Zarządzenie Nr 108/2017 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zbycia w przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości zabudowanej położonej w Jerce.

Zarządzenie Nr 109/2017 z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2017.

Zarządzenie Nr 110/2017 z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 104/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 9 października 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2017.

Zarządzenie Nr 111/2017 z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2017.

Zarządzenie Nr 112/2017 z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2017.

Zarządzenie Nr 113/2017 z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 114/2017 z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2017.

Zarządzenie Nr 115/2017 z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2017.

Zarządzenie Nr 116/2017 z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie zrzeczenia się prawa pierwokupu.

Zarządzenie Nr 117/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2018.

Zarządzenie Nr 118/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2018 - 2032.

Zarządzenie Nr 119/2017 z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie zbycia w piątym przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości zabudowanej położonej w Jerce.

Zarządzenie Nr 120/2017 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie zbycia w przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości niezabudowanej położonej w Łagowie.

Zarządzenie Nr 121/2017 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dla nieruchomości niezabudowanych położonych w Gierłachowie.

Zarządzenie Nr 122/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2017.

Zarządzenie Nr 123/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2017.

Zarządzenie Nr 124/2017 z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie zbycia w przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości niezabudowanej położonej w Łuszkowie.

Zarządzenie Nr 125/2017 z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2017.

Zarządzenie Nr 126/2017 z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2017.

Zarządzenie Nr 127/2017 z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2017.

Zarządzenie Nr 128/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2017.

Zarządzenie Nr 129/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych.

Zarządzenie Nr 130/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2017.

Zarządzenie Nr 131/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2017.

Zarządzenie Nr 132/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2017.

Zarządzenie Nr 133/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2017.

Zarządzenie Nr 134/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2017.

Zarządzenie Nr 135/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2018 roku, w formie powierzenia, zadania publicznego będącego realizacją zadań Miasta i Gminy Krzywiń w zakresie kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr 136/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2018 roku, w formie wspierania, zadań publicznych będących realizacją zadań Miasta i Gminy Krzywiń w zakresie kultury fizycznej i kultury i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Zarządzenie Nr 137/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 99/2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Krzywiniu z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 138/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania w użytkowanie mienia gminnego dla Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie.

Zarządzenie Nr 139/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania w użytkowanie mienia gminnego dla Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich.

Zarządzenie Nr 140/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 141/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 142/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej.

Zarządzenie Nr 143/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu. - korekta