Rok 2007

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Rok 2007

·         Zarządzenie Nr 1/2007 z dnia 3.01.2007 r. w sprawie wskazania osoby do uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie

·         Zarządzenie Nr 2/2007 z dnia 4.01.2007 r. w sprawie przeprowadzenia Wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie gminy Krzywiń

·         Zarządzenie Nr 3/2007 z dnia 4.01.2007 r. w sprawie przeprowadzenia Wyborów Zarządu Osiedla i Przewodniczącego Zarządu Osiedla w mieście Krzywiń.

·         Zarządzenie Nr 4/2007 z dnia 10.01.2007 r. w sprawie dot. szczegółowego układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2007 r.

·         Zarządzenie Nr 5/2007 z dnia 12.01.2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Żelaźnie, przeznaczonych do zbycia.

·         Zarządzenie Nr 6/2007 z dnia 12.01.2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Bielewie, przeznaczonych do zbycia.

·         Zarządzenie Nr 7/2007 z dnia 12.01.2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych w Krzywiniu, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

·         Zarządzenie Nr 8/2007 z dnia 12.01.2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych w Krzywiniu, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

·         Zarządzenie Nr 9/2007 z dnia 17.01.2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 28/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywinia z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za centralne ogrzewanie w budynkach komunalnych gminy Krzywiń.

·         Zarządzenie Nr 10/2007 z dnia 25.01.2007 r. w sprawie powołania komisji opiniodawczej dla likwidacji materiałów i środków nietrwałych w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu.

·         Zarządzenie Nr 11/2007 z dnia 26.02.2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i nadania regulaminu jej pracy.

·         Zarządzenie Nr 12/2007 z dnia 1.03.2007 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2007 roku.

·         Zarządzenie Nr 13/2007 z dnia 5.03.2007 r. w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w Bielewie.

·         Zarządzenie Nr 14/2007 z dnia 5.03.2007 r. w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w Wieszkowie – „Osiedle Młodych”.

·         Zarządzenie Nr 15/2007 z dnia 5.03.2007 r. w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w Żelaźnie.

·         Zarządzenie Nr 16/2007 z dnia 5.03.2007 r. w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w Krzywiniu.

·         Zarządzenie Nr 17/2007 z dnia 5.03.2007 r. w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w Krzywiniu.

·         Zarządzenie Nr 18/2007 z dnia 27.03.2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 74/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Krzywiniu z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu.

·         Zarządzenie Nr 19/2007 z dnia 28.03.2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 47/04 w sprawie określenia składu Miejsko-Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego w Krzywiniu.

·         Zarządzenie Nr 20/2007 z dnia 28.03.2007 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2007 roku.

·         Zarządzenie Nr 21/2007 z dnia 2.04.2007 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń za 2006r.

·         Zarządzenie Nr 22/2007 z dnia 11.04.2007 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2007 roku.

·         Zarządzenie Nr 23/2007 z dnia 23.04.2007 r. w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania koncepcji utworzenia w Gminie Krzywiń zakładu aktywizacji zawodowej.

·         Zarządzenie Nr 24/2007 z dnia 23.04.2007 r. w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania koncepcji utworzenia w Gminie Krzywiń społecznej szkoły zawodowej.

·         Zarządzenie Nr 25/2007 z dnia 26.04.2007 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2007 roku.

·         Zarządzenie Nr 26/2007 z dnia 27.04.2007 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2007 roku.

·         Zarządzenie Nr 27/2007 z dnia 30.04.2007 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z szaletów miejskich w Krzywiniu.

·         Zarządzenie Nr 28/2007 z dnia 11.05.2007 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2007 roku.

·         Zarządzenie Nr 29/2007 z dnia 21.05.2007 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2007 roku.

·         Zarządzenie Nr 30/2007 z dnia 14.06.2007 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2007 roku.

·         Zarządzenie Nr 31/2007 z dnia 27.06.2007 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2007 roku.

·         Zarządzenie Nr 32/2007 z dnia 28.06.2007 r. w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom szkół i dyrektorowi przedszkola na okres od 01.07.2007 r. do 31.12.2007 r.

·         Zarządzenie Nr 33/2007 z dnia 9.07.2007 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości niezabudowanych położonej w Lubiniu.

·         Zarządzenie Nr 34/2007 z dnia 16.07.2007 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2007 roku.

·         Zarządzenie Nr 35/2007 z dnia 18.07.2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych położonych w Rąbiniu i Nowym Dworze, przeznaczonych do zbycia nieograniczonego.

·         Zarządzenie Nr 36/2007 z dnia 18.07.2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Krzywiniu, ul. Rynek 5, przeznaczonej do zbycia.

·         Zarządzenie Nr 37/2007 z dnia 18.07.2007 r. w sprawie zbycia w II przetargu nieograniczonym nieruchomości położonych w Żelaźnie.

·         Zarządzenie Nr 38/2007 z dnia 18.07.2007 r. w sprawie zbycia w drodze II przetargu nieruchomości położonej w Krzywiniu.

·         Zarządzenie Nr 39/2007 z dnia 18.07.2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 31/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2007 roku.

·         Zarządzenie Nr 40/2007 z dnia 18.07.2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 28/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywinia z dnia 24 czerwca 2005 roku, w sprawie ustalenia wysokości opłat za centralne ogrzewanie w budynkach komunalnych gminy Krzywiń.

·         Zarządzenie Nr 41/2007 z dnia 25.07.2007 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia dyrektora Gminnego Przedszkola Samorządowego w Krzywiniu.

·         Zarządzenie Nr 42/2007 z dnia 3.08.2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych w Krzywiniu, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

·         Zarządzenie Nr 43/2007 z dnia 8.08.2007 r. w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego – pełnomocnika do spraw wyborów.

·         Zarządzenie Nr 44/2007 z dnia 20.08.2007 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2007 r.

·         Zarządzenie Nr 45/2007 z dnia 20.08.2007 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bieżyniu.

·         Zarządzenie Nr 46/2007 z dnia 30.08.2007 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Przedszkola Samorządowego w Krzywiniu.

·         Zarządzenie Nr 47/2007 z dnia 30.08.2007 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Krzywiniu.

·         Zarządzenie Nr 48/2007 z dnia 31.08.2007 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2007 r.

·         Zarządzenie Nr 49/2007 z dnia 4.09.2007 r. w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Rąbiniu.

·         Zarządzenie Nr 50/2007 z dnia 4.09.2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych w Zbęchach, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

·         Zarządzenie Nr 51/2007 z dnia 7.09.2007 r. w sprawie określenia składu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

·         Zarządzenie Nr 52/2007 z dnia 19.09.2007 r. w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w Krzywiniu – „Osiedle Młodych”.

·         Zarządzenie Nr 53/2007 z dnia 20.09.2007 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2007 r.

·         Zarządzenie Nr 54/2007 z dnia 20.09.2007 r. w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w Krzywiniu – Teren Działalności Gospodarczej.

·         Zarządzenie Nr 55/2007 z dnia 24.09.2007 r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

·         Zarządzenie Nr 56/2007 z dnia 25.09.2007 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2007 r.

·         Zarządzenie Nr 57/2007 z dnia 27.09.2007 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2007 r.

·         Zarządzenie Nr 58/2007 z dnia 27.09.2007 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

·         Zarządzenie Nr 59/2007 z dnia 28.09.2007 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2007 r.

·         Zarządzenie Nr 60/2007 z dnia 28.09.2007 r. w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkoły w przypadku ich nieobecności.

·         Zarządzenie Nr 61/2007 z dnia 10.10.2007 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2007 r.

·         Zarządzenie Nr 62/2007 z dnia 12.10.2007 r. w sprawie odwołania członka ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3.

·         Zarządzenie Nr 63/2007 z dnia 12.10.2007 r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3.

·         Zarządzenie Nr 64/2007 z dnia 23.10.2007 r. w sprawie zmiany nieodpłatnego przekazania w użytkowanie mienia gminnego dla Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie.

·         Zarządzenie Nr 65/2007 z dnia 31.10.2007 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2007 r.

·         Zarządzenie Nr 66/2007 z dnia 5.11.2007 r. w sprawie zbycia w drodze przetargu lokali użytkowych w Krzywiniu.

·         Zarządzenie Nr 67/2007 z dnia 8.11.2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 74/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Krzywiniu z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu.

·         Zarządzenie Nr 68/2007 z dnia 14.11.2007 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta i gminy na 2008 r.

·         Zarządzenie Nr 69/2007 z dnia 16.11.2007 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2007 r.

·         Zarządzenie Nr 70/2007 z dnia 16.11.2007 r. w sprawie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

·         Zarządzenie Nr 71/2007 z dnia 21.11.2007 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2007 roku.

·         Zarządzenie Nr 72/2007 z dnia 26.11.2007 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej wsi Rogaczewo Wielkie.

·         Zarządzenie Nr 73/2007 z dnia 27.11.2007 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2007 roku.

·         Zarządzenie Nr 74/2007 z dnia 30.11.2007 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2007 roku.

·         Zarządzenie Nr 75/2007 z dnia 30.11.2007 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2007 roku.

·         Zarządzenie Nr 76/2007 z dnia 7.12.2007 r. w sprawie ustalenia opłaty za zrzut odpadów komunalnych na składowisko w Czerwonej Wsi.

·         Zarządzenie Nr 77/2007 z dnia 24.12.2007 r. w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom szkół i dyrektorowi przedszkola na okres od 01.01.2008 r. do 30.06.2008 r.

·         Zarządzenie Nr 78/2007 z dnia 24.12.2007 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2007 roku.

·         Zarządzenie Nr 79/2007 z dnia 28.12.2007 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2007 roku.

·         Zarządzenie Nr 80/2007 z dnia 31.12.2007 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2007 roku.

·         Zarządzenie Nr 81/2007 z dnia 31.12.2007 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania w mieście i gminie Krzywiń.

·         Zarządzenie Nr 82/2007 z dnia 31.12.2007 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2007 roku.

·         Zarządzenie Nr 83/2007 z dnia 31.12.2007 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania w użytkowanie mienia gminnego dla Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji we Wschowie.