Rok 2006

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Rok 2006

 • Zarządzenie Nr 1/2006 z dnia 3.01.2006 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 17/2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Krzywiniu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy do wydawania decyzji administracyjnych
 • Zarządzenie Nr 2/2006 z dnia 11.01.2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej w  Lubiniu, przeznaczonej do zbycia w formie zamiany
 • Zarządzenie Nr 3/2006 z dnia 11.01.2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Lubiniu, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bez przetargowym
 • Zarządzenie Nr 4/2006 z dnia 13.01.2006 r. w sprawie  powołania  Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzywiniu
 • Zarządzenie Nr 5/2006 z dnia 13.01.2006 r. w sprawie szczegółowego układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2006 rok
 • Zarządzenie Nr 6/2006 z dnia 13.01.2006 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na I kwartał 2006 r.
 • Zarządzenie Nr 7/2006 z dnia 20.02.2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Krzywiniu przeznaczonej do zbycia
 • Zarządzenie Nr 8/2006 z dnia 20.02.2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Wieszkowie przeznaczonej do zamiany
 • Zarządzenie Nr 9/2006 z dnia 20.02.2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Wieszkowie przeznaczonej do sprzedaży
 • Zarządzenie Nr 10/2006 z dnia 20.02.2006 r. w sprawie zwołania zebrań mieszkańców wsi Czerwona Wieś, Jerka, Kopaszewo, Lubiń, Łagowo, Rąbiń, Zgliniec, Jurkowo oraz terminu i miejsca przeprowadzenia konsultacji oraz ustalenia składów osobowych komisji  do ich przeprowadzenia
 • Zarządzenie Nr 11/2006 z dnia 20.02.2006 r. w sprawie wyodrębnienia dochodów, wydatków, kosztów, majątku funduszu oraz ustalenia procedur kontroli finansowej
 • Zarządzenie Nr 12/2006 z dnia 20.02.2006 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń
 • Zarządzenie Nr 13/2006 z dnia 24.03.2006 r. w sprawie wyodrębnienia dochodów, wydatków, kosztów, majątku i funduszu oraz ustalenia procedur kontroli finansowej
 • Zarządzenie Nr 14/2006 z dnia 30.03.2006 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 15/2006 z dnia 31.03.2006 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 16/2006 z dnia 5.04.2006 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania w użytkowanie mienia gminnego dla Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie
 • Zarządzenie Nr 17/2006 z dnia 10.04.2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Żelaźnie
 • Zarządzenie Nr 18/2006 z dnia 12.04.2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Krzywiniu
 • Zarządzenie Nr 19/2006 z dnia 19.04.2006 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń za 2005 rok
 • Zarządzenie Nr 20/2006 z dnia 19.04.2006 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie  zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 • Zarządzenie Nr 21/2006 z dnia 25.04.2006 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 22/2006 z dnia 26.04.2006 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 23/2006 z dnia 9.05.2006 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 24/2006 z dnia 10.05.2006 r. w sprawie zmiany  Zarządzenia Nr 90/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywinia z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie „Polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Krzywiń”
 • Zarządzenie Nr 25/2006 z dnia 10.05.2006 r. w sprawie  przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę  finansową.
 • Zarządzenie Nr 26/2006 z dnia 22.05.2006 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 27/2006 z dnia 29.05.2006 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 28/2006 z dnia 5.06.2006 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 29/2006 z dnia 30.06.2006 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 30/2006 z dnia 30.06.2006 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 31/2006 z dnia 30.06.2006 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonej w Lubiniu
 • Zarządzenie Nr 32/2006 z dnia 30.06.2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Lubiniu
 • Zarządzenie Nr 33/2006 z dnia 30.06.2006 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonej w Wieszkowie
 • Zarządzenie Nr 34/2006 z dnia 30.06.2006 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonej w Wieszkowie
 • Zarządzenie Nr 35/2006 z dnia 30.06.2006 r. w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom szkół i dyrektorowi przedszkola na okres od 01.07.2006 r. do 31.12.2006 r.
 • Zarządzenie Nr 36/2006 z dnia 14.07.2006 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 37/2006 z dnia 20.07.2006 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 38/2006 z dnia 24.07.2006 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2005 r. Burmistrza Miasta i Gminy Krzywinia  z dnia 24 czerwca 2005 roku, w sprawie ustalenia wysokości opłat za centralne ogrzewanie w budynkach komunalnych gminy Krzywiń
 • Zarządzenie Nr 39/2006 z dnia 27.07.2006 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu
 • Zarządzenie Nr 40/2006 z dnia 7.08.2006 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Jerce.
 • Zarządzenie Nr 41/2006 z dnia 16.08.2006 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 42/2006 z dnia 16.08.2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Zarządzenie Nr 43/2006 z dnia 24.08.2006 r. w sprawie  zmiany Zarządzenia Nr 17/2002 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy do wydawania decyzji administracyjnych.
 • Zarządzenie Nr 44/2006 z dnia 24.08.2006 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gminnego Przedszkola Samorządowego w Krzywiniu.
 • Zarządzenie Nr 45/2006 z dnia 24.08.2006 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu.
 • Zarządzenie Nr 46/2006 z dnia 25.08.2006 r. w sprawie ogłoszenia  wykazu nieruchomości położonej Krzywiniu, przeznaczonej do zbycia.
 • Zarządzenie Nr 47/2006 z dnia 25.08.2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Kopaszewie, przeznaczonej do zbycia.
 • Zarządzenie Nr 48/2006 z dnia 25.08.2006 r. w sprawie ogłoszenia  wykazu nieruchomości położonej w Lubiniu ,przeznaczonej do zamiany.
 • Zarządzenie Nr 49/2006 z dnia 25.08.2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Zbęchach Polu, przeznaczonej do zbycia.
 • Zarządzenie Nr 50/2006 z dnia 25.08.2006 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/2006 r. Burmistrza Miasta i Gminy Krzywinia  z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom szkół i dyrektorowi przedszkola na okres od 01.07.2006 r. do 31.12.2006 r.
 • Zarządzenie Nr 51/2006 z dnia 30.08.2006 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 52/2006 z dnia 31.08.2006 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2006 roku

·         Zarządzenie Nr 53/2006 z dnia 31.08.2006 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Krzywinia  z dnia 31.08.2004 roku nr 42/2004 w sprawie ustalenia stawki czynszu z tytułu najmu i dzierżawy mienia stanowiącego własność gminy Krzywiń.

·         Zarządzenie Nr 54/2006 z dnia 8.09.2006 r. w sprawie  zmiany Zarządzenia Nr 17/2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Krzywiniu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy do wydawania decyzji administracyjnych.

·         Zarządzenie Nr 55/2206 z dnia 12.09.2006 r. w sprawie organizacji Stanowiska Kierowania Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, także w czasie wojny.

 • Zarządzenie Nr 56/2006 z dnia 18.09.2006 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy w 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 57/2006 z dnia 27.09.2006 r. w sprawie uchylenia  zapisu w Zarządzeniu Nr 52/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2006 roku.
 • Zarządzenie Nr 58/2006 z dnia 27.09.2006 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy w 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 59/2006 z dnia 28.09.2006 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy w 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 60/2006 z dnia 29.09.2006 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy w 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 61/2006 z dnia 10.10.2006 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia  26 stycznia 2005 roku w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkoły w przypadku ich nieobecności.
 • Zarządzenie Nr 62/2006 z dnia 20.10.2006 r. w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Zbęchach Polu.
 • Zarządzenie Nr 63/2006 z dnia 20.10.2006 r. w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Kopaszewie.
 • Zarządzenie Nr 64/2006 z dnia 20.10.2006 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonej w Lubiniu.
 • Zarządzenie Nr 65/2006 z dnia 20.10.2006 r. w sprawie zbycia komunalnego lokalu użytkowego na rzecz Krzywińskiego Towarzystwa Kulturalnego.
 • Zarządzenie Nr 66/2006 z dnia 26.10.2006 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2006 roku.
 • Zarządzenie Nr 67/2006 z dnia 26.10.2006 r. w sprawie ustalenia  stawki czynszu z tytułu wynajmu hali sportowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  w Krzywiniu oraz ustalenia zasad z jej korzystania.
 • Zarządzenie Nr 68/2006 z dnia 9.11.2006 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2006 roku.
 • Zarządzenie Nr 69/2006 z dnia 10.11.2006 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta i gminy na 2007 rok.
 • Zarządzenie Nr 70/2006 z dnia 10.11.2006 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pełnej oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji.
 • Zarządzenie Nr 71/2006 z dnia 10.11.2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za lokale komunalne /mieszkaniowe/.
 • Zarządzenie Nr 72/2006 z dnia 21.11.2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Krzywiniu ul. Rynek 5, przeznaczonej do zbycia.
 • Zarządzenie Nr 73/2006 z dnia 21.11.2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Krzywiniu ul. Kościańska 5 ,przeznaczonej do zbycia.
 • Zarządzenie Nr 74/2006 z dnia 1.12.2006 r. w sprawie regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu
 • Zarządzenie Nr 75/2006 z dnia 4.12.2006 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2006 roku.
 • Zarządzenie Nr 76/2006 z dnia 7.12.2006 r. w sprawie zmiany Zarządzenia NR 17/2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Krzywiniu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy do wydawania decyzji administracyjnych.
 • Zarządzenie Nr 77/2006 z dnia 22.12.2006 r. w sprawie powołania zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń.
 •  Zarządzenie Nr 78/2006 z dnia 22.12.2006 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2006 roku.
 • Zarządzenie Nr 79/2006 z dnia 27.12.2006 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2006 roku.
 • Zarządzenie Nr 80/2006 z dnia 28.12.2006 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2006 roku.
 • Zarządzenie Nr 81/2006 z dnia 29.12.2006 r. w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom szkół i dyrektorowi przedszkola na okres od 01.07.2006 r. do 31.12.2006 r.