Raport o Stanie Gminy Krzywiń za rok 2020

Raport o Stanie Gminy Krzywiń 2020r.

 

Pismo przewodnie

 

Formularz zgłoszeniowy do udziału w debacie nad raportem o Stanie Gminy Krzywiń.

Wykaz osób popierających udział Mieszkańca w debacie nad raportem o Stanie Gminy Krzywiń za 2020 rok.