Raport o Stanie Gminy Krzywiń za rok 2018

Raport o Stanie Gminy Krzywiń 2018r.

 

Formularz zgłoszeniowy do udziału w debacie nad raportem o Stanie Gminy Krzywiń.

Wykaz osób popierających udział Mieszkańca w debacie nad raportem o Stanie Gminy Krzywiń za 2018 rok.