Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska - obwieszczenia

Obwieszczenie dotyczące sporządzenia planu dla części obszaru specjalnej ochrony ptaków – Puszcza nad Gwdą oraz planu zadań ochronnych dla obszaru specjalnej ochrony ptaków – Zbi