Lokalny Program Rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Krzywiń

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2017-2023

 

Uchwała Nr XXXIX/266/2018 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2017-2023.