Konsultacje Programu współpracy Gminy Krzywiń z organizacjami pozarządowymi na rok 2020