Konkurs ofert w 2022 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń ogłasza konkursu ofert na wykonywanie w 2022 roku w formie wspierania i powierzenia zadań publicznych będących realizacją zadań Miasta i Gminy Krzywiń w zakresie kultury fizycznej oraz kultury przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Szczegóły konkursu w załączeniu!

-

Zarządzenie nr 118/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2022 roku, w formie wspierania, zadań publicznych będących realizacją zadań Miasta i Gminy Krzywiń w zakresie kultury

 

Zarządzenie Nr 119/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2022 roku,  w formie wspierania, zadań publicznych będących realizacją zadań Miasta i Gminy Krzywiń  w zakresie kultury fizycznej.

 

Zarządzenie Nr 120/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2022 roku,  w formie powierzenia, zadań publicznych będących realizacją zadań Miasta i Gminy Krzywiń  w zakresie kultury fizycznej.