Konkurs ofert w 2021 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń ogłasza konkursu ofert na wykonywanie w 2021 roku w formie wspierania i powierzenia zadań publicznych będących realizacją zadań Miasta i Gminy Krzywiń w zakresie kultury fizycznej, kultury i przeciwdziałania alkoholizmowi przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Szczegóły konkursu w załączeniu!

 

ZARZĄDZENIE NR 138/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2021 roku, w formie wspierania,

zadań publicznych będących realizacją zadań Miasta i Gminy Krzywiń w zakresie

kultury fizycznej, kultury i przeciwdziałania alkoholizmowi

 

ZARZĄDZENIE NR 139/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2021 roku,

w formie powierzenia, zadania publicznego będącego realizacją zadań

Miasta i Gminy Krzywiń w zakresie kultury fizycznej