Kąpieliska

Ogłoszenie projektu uchwały rady Miejskiej Krzywinia w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Krzywiń w roku 2021

Na podstawie art. 37 ust.10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2020 roku, poz. 310 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miejskiej Krzywinia w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Krzywiń w roku 2021.

Ogłoszenie - skan

Ogłoszenie - wersja tekstowa

Projekt Uchwały

Projekty uchwał w sprawie wykazu kąpielisk

 Ogłoszenie projektu uchwały rady Miejskiej Krzywinia w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Krzywiń w roku 2018
 

 

Ogłoszenie projektu uchwały Rady Miejskiej Krzywinia w sprawie określenia wykazu kąielisk na terenie Gminy Krzywiń w roku 2020