rejestry

w Urzędzie Miasta i Gminy prowadzone są następujące rejestry:

 • uchwał Rady Miejskiej
 • zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy
 • upoważnień
 • skarg i wniosków
 • korespondencji
 • wydanych zaświadczeń w celacvh podatkowych
 • przypisów i odpisów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizychnych i prawnych oraz od środków transportowych i posiadania psów
 • decyzji o warunkach zabudowy
 • wydanych zaświadczeń zamieszkania
 • zamówień publicznych
 • gruntów komunalnych