ewidencje

w Urzędzie Miasta i Gminy prowadzone są następujące ewidencje:

  • środków trwałych i wyposażenia
  • kontroli
  • działalności gospodarczej
  • ludności
  • wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz od środków transportowych i posiadania psów
  • wystawionych upomnień na zaległości podatkowe
  • tytułów wykonawczych skierowanych do urzędu skarbowego