Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

W skład zarządzający placówką oświatową Zespołu Szkół w Krzywiniu wchodzi:

 • Dyrektor Zespołu Szkół w Krzywiniu mgr Zbigniew Bernard.
 • Wicedyrektor Zespołu Szkół w Krzywiniu mgr Katarzyna Bartkowiak.
 • Wicedyrektor Zespołu Szkół w Krzywiniu mgr Violetta Drożdżyńska.

W skład Zespołu Szkół w Krzywiniu wchodzi:

 • Przedszkole Samorządowe w Krzywiniu im. Majki Jeżowskiej,
 • Przedszkole Samorządowe w Świńcu,
 • Szkoła Podstawowa im. Powstańczej Kompanii Krzywińskiej w Krzywiniu,
 • Liceum Ogólnokształcące im. Kajetana Morawskiego w Krzywiniu,
 • Branżowa Szkoła I Stopnia im. Kajetana Morawskiego w Krzywiniu,
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Krzywiniu

 

Szkoła jest jednostką działającą na zasadzie jednostki budżetowej. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

 

Organami Zespolu Szkół są:

 • Dyrektor,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców,
 • Samorząd Uczniowski.

 

 

 

Dla realizacji celów statutowych Zespół Szkół posiada następującą bazę:

 1. sale dydaktyczne
 2. sale lustrzaną do nauki tańca
 3. salę gimnastyczną wraz z zapleczem,
 4. halę widowiskowo-sportową wraz z zapleczem
 5. boisko sportowe „Orlik”,
 6. siłownię.
 7. plac zabaw
 8. pomieszczenia biblioteczne i świetlicowe,
 9. salę do zajęć korekcyjno – kompensacyjnych,
 10. pracownię resuscytacji krążeniowo -oddechowej – Rescue –Lab,
 11. zaplecze kuchenne, jadalnię
 12. składnicę akt,
 13. sekretariat,
 14. gabinety: dyrektora, wicedyrektorów, pedagoga szkolnego, pokój nauczycielski