Budżet

Budżet

Budżet Zespołu Szkół w Krzywiniu na rok 2003 wynosi 1.974.600,00 zł.