Podstawy prawne działania

Podstawy prawne działania

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Akt Założycielski Zespołu Szkół W Jerce

Uchwała Nr VI/62/99 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie powołania Zespołu Szkół  w Jerce

Statut Zespołu Szkół W Jerce