Majątek

Majątek

Grunty – 133.600 zł

Budynki i budowle – 1.552.248,39 zł

Urządzenia techniczne i maszyny – 142.435,62 zł

Pozostałe środki trwałe – 342.567,50 zł

Zbiory biblioteczne – 31.856,13 zł