Budżet

Budżet

Roczny plan finansowy Zespołu Szkół w Jerce wprowadza Zarządzenie Nr 3/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 14 stycznia 2003 roku w kwocie 1.875.300,00 zł.