Podstawa prawna działania

Podstawy prawne działania

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Bieżyniu działa na podstawie:

 

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Uchwały Nr VII/61/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bieżyniu

Aktu założycielskiego Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bieżyniu (załącznik do Uchwały Nr VII/61/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 29 kwietnia 2015 r.)

Statutu Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bieżyniu

Uchwały Nr VII/53/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia Przedszkola Samorządowego w Bieżyniu

Aktu założycielskiego Przedszkola Samorządowego w Bieżyniu (załącznik nr 1 do Uchwały
Nr VII/53/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 29 kwietnia 2015 r.)

Statutu Przedszkola Samorządowego w Bieżyniu ( załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/53/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 29 kwietnia 2015 r.)

Uchwały Nr XXXIV/233/2017 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 25 września 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
w Bieżyniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Bieżyniu

Statutu Szkoły Podstawowej w Bieżyniu