Budżet

Budżet

W zakresie zadań własnych 32.500,00 zł.