Ewidencje i rejestry

Ewidencja i rejestry

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łagowie prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

Książka meldunkowa Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łagowie.

Pozostałe rejestry prowadzone w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Bieżyniu tj.:

Książka obiektu budowlanego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łagowie,
Ewidencja podatku VAT i kasy fiskalnej