Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń : Jolanta Bilska

Biblioteka  ma swoją główną siedzibę w Krzywiniu przy ul. Kasztelańskiej 1 i prowadzi działalność w trzech filiach:

 1. Filia w Bieżyniu, 64-010 Krzywiń,
 2. Filia w Jerce ul. Szkolna 2, 64-010 Krzywiń,
 3. Filia w Lubiniu ul. Powstańców 42, 64-010 Krzywiń.

W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń (z filiami) jest zatrudnionych 9 osób. Osoby te zatrudnione są na stanowiskach:

 • Dyrektor Jolanta Bilska
 • Specjalista ds. administracji i projektów, klub “Twórczy Zakątek” Agnieszka Szczerbal
 • Księgowość Małgorzata Bukowiecka
 • Bibliotekarze:
 • filia Bieżyń – Bernadetta Makałowska
 • filia Jerka – Izabela Kostrzewa
 • Krzywiń – Janina Krawczyk, Małgorzata Bukowiecka, Jolanta Szymańska
 • filia Lubiń – Dorota Dańczak
 • Pracownik gospodarczy Karina Przybylska

Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:

 • Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy obszaru działania biblioteki.

 • Pełnienie funkcji ośrodka informacji bibliotecznej i bibliograficznej.

 • Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej.

 • Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym.

 • Organizacja form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu czytelnictwa, sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego miasta i gminy.

 • Współdziałanie z bibliotekami innych sieci i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności miasta i gminy.