Podstawy prawne działania

Podstawa prawna działania

Uchwała Nr XXVIII/339/2001 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 18 grudnia 2001 roku. w sprawie przekształcenia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń w instytucję kultury z dniem 01.01.2002 r

Statut Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy będący załącznikiem nr 1 do w/w uchwały