Dopisanie do spisu wyborców na wniosek wyborcy

DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW NA WNIOSEK WYBORCY

Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r.-Kodeks wyborczy ( Dz.U. z 2011r.,nr 21 poz.112 ze zmianami), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. z 2011r.,nr 158, poz.941)

 

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1.      Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

2.      Do wglądu dowód osobisty wnioskodawcy

 

II.OPŁATY:

nie pobiera się

III.TERMIN ODPOWIEDZI:

niezwłocznie

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Pokój nr 9, nr tel. 655170559

Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń

 

 

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

brak

 

VI.OBJAŚNIENIA:

 

Prawo dopisania się do spisu wyborców w wyborach do Sejmu i Senatu, w wyborcach do Parlamentu Europejskiego i referendum ogólnokrajowego przysługuje wyborcom przebywającym czasowo na terenie gminy Krzywiń, jak również nigdzie nie zamieszkałym, albo przebywającym na terenie Gminy. Prawo dopisania się do spisu wyborców nie przysługuje w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich oraz referendach lokalnych.

 

Załączniki:

 

WNIOSEK O WPISANIE DO SPISU WYBORCÓW