Nadanie medali - 50 lat pożycia małżeńskiego

Nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie)

Podstawa prawna art. 19 Ustawy o orderach i odznaczeniach z dnia 16.10.1992 r. ( Dz. U. Nr 90 poz. 450 z 1992 r. z późniejszymi zmianami ). Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 w sprawie szczegółowego trybu postępowania  w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów ( Dz.U. z 2004 roku Nr 277, poz.2743 ).

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie ( 50 – lecie )

2. Do wglądu

- akt małżeństwa

- dowody osobiste małżonków

II. OPŁATY:

Nie pobiera się

 

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 180 dni

 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego ( USC ) nr tel. 655170559

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje

 

Załączniki:

 

Wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

 

Wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie - PDF

 

 

Klauzula informacyjna - Urząd Stanu Cywilnego