Podatek Rolny

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - dotyczy roku 2017

M.P.2016.993 

 

 

KOMUNIKAT

PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 18 października 2016 r.

w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017

 

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i 1579) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 wynosi 52,44 zł za 1 dt.

 

 

 

 

Lista wiadomości