Podatek Rolny

Zwolnienie w podatku rolnym gruntów z tytułu utworzenia nowego lub powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego

Podstawa prawna

Art.12 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U.z 2006 r. Nr 136 poz.969 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

  • wypełniony wniosek o zwolnienie w podatku rolnym z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub z tytułu powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego
  • kopia aktu notarialnego
  • wypełniona deklaracja DR-1 na podatek rolny lub informacja IR-1 w sprawie podatku rolnego
  • wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie

Termin odpowiedzi

30 dni

Jednostka odpowiedzialna

Referat Finansów i Administracji
Rynek 1, pok. 8
Grażyna Żak, tel.  65 5170525

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji

 

Załączniki:

 

 

Lista wiadomości