Podatek Rolny

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Podstawa prawna

Art.13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U.z 2006 r., Nr 136 poz. 969 z późn zm.)

Wymagane dokumenty

  • wniosek o przyznanie ulgi
  • zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami lub ich uwierzytelnionymi odpisami stwierdzającymi wysokość tych wydatków
  • wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie

Termin odpowiedzi

30 dni

Jednostka odpowiedzialna

Referat Finansów i Administracji
Rynek 1, pok. 8

Grażyna Żak, tel.  65 5170525

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.

 

Załączniki:

 

 

Lista wiadomości