Podatek od środków transportowych

Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania oraz korekta podatku od środków transportowych

Podstawa prawna

Art.9 ust.6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 ze zm.)

Wymagane dokumenty

1.    Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania: wypełniona deklaracja na podatek od środków transportowych

·       wypełniona deklaracja na podatek od środków transportowych

2.    Korekta podatku:

·       wniosek o korektę,

·       wypełniona deklaracja na podatek od środków transportowych

Opłaty

Bez opłat

Termin odpowiedzi

Bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w ciągu miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane w ciągu 2 miesięcy

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Finansowy - Referat Dochodów
Rynek 1, pok. 1
Lidia Piotrowiak, tel.  65 5170525

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.

 

Załączniki:

 

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI