Numer rachunku bankowego

Rachunek Bankowy Urzędu Miasta i Gminy

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

 

NRB – numer konta wyłącznie w obrocie krajowym

16 8666 0004 0300 0169 2000 0005

IBAN – numer konta wyłącznie w obrocie transgranicznym

PL16 8666 0004 0300 0169 2000 0005

SWIFT Code/BIC:

PL16 8666 0004 0300 0169 2000 0005GBWCPLPP

 

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Banku Spółdzielczego w Kościanie lub na w/w konto bankowe.