Wykup komunalnego lokalu mieszkalnego

Wykup komunalnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Krzywiń

Podstawa prawna

- art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2001,  Nr 142, poz. 1591 ze zm.),

- art. 34 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.),

- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (t. j. Dz. U. 2000, Nr 80 poz. 903 ze zm.),

- Uchwała nr XXI/107/2012 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych. 

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o wykup komunalnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własności Gminy Krzywiń.

 

Opłata

Bez opłat.

 

Termin odpowiedzi

30 dni.

 

Jednostka odpowiedzialna

Referat Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej – Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń

Arkadiusz Kaczmarek, pokój nr 14, tel. (065)5170 525 wew. 23.

  

Uwagi

Sprzedaż lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej następuje na wniosek najemcy lokalu. Najemcy przysługuje pierwszeństwo nabycia oraz bonifikata od ceny sprzedaży lokalu ustalonej na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego. Wynosi ona 30% wartości przy jednorazowej zapłacie pełnej ceny oraz dodatkowe 20 % w przypadku wykupu 75% lokali w nieruchomościach przez najemców budynków wielorodzinnych.

Na sprzedaż lokali mieszkalnych zgodę w formie uchwały wyraża Rada Miejska Krzywinia.

 

Załączniki

 

Wniosek o wykup komunalnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Krzywiń

Wniosek o wykup komunalnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Krzywiń - PDF