Użyczenie Nieruchomości

Użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzywiń

Podstawa prawna

- art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.),

- Kodeks cywilny – tytuł XVII dział II księgi trzeciej.

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o użyczenie nieruchomości stanowiącej własności Gminy Krzywiń.

 

Opłata

Bez opłat.

 

Termin odpowiedzi

30 dni.

 

Jednostka odpowiedzialna

Referat Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej – Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń

Arkadiusz Kaczmarek, pokój nr 14, tel. (065)5170 525 wew. 23.

  

Uwagi

Dotyczy nieruchomości gminnych, które nie mogą być przedmiotem sprzedaży (np. położonych w pasach drogowych, z istniejącymi sieciami infrastruktury gminnej itp.)

 

Załączniki

 

Wniosek o użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzywiń

Wniosek o użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzywiń - PDF